Home

Privátní pedagogická poradna Česká Lípa

Mgr. Vlasta Kateřina Pavlů nabízí konzultace a metodickou pomoc rodičům. Nabízím pomoc při řešení výukových a výchovných problémů vašich dětí, u dětí se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie).

Dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie

 pomoc rodičům a dětem

 
  • zajistím diagnostiku Vašeho dítěte
  • nápravnou a reedukační péči
  • odborné materiály a pracovní listy, pomůcky
  • péči o děti s poruchou pozornosti, hyperaktivitou (ADD,ADHD, dříve lehké mozkové dysfunkce)
  • rozvoj jednotlivých psychických funkcí (zrakové, sluchové vnímání, prostorová orientace, grafomotorické dovednosti, paměť, pozornost..)
  • rozvoj komunikačních dovedností a správných pohybových stereotypů

 

 

Pedagogické programy pro děti

Zajistím literaturu, publikace, pomůcky, speciální psací potřeby - vhodné  pro práci s dětmi ve škole i doma.
Nejsem vázána smlouvou se zdravotními pojišťovnami, mé služby jsou plně hrazeny klienty. Ceník soukromé pedagogické poradny zde.

Masáže Česká Lípa

Masáže mají velmi pozitvní vliv nejen fyziologický, ale blahodárně působí i na psychiku člověka. Masáže mohou být povzbuzující nebo uklidňující. Pomocí masáže lze organismus detoxikovat. Pomocí masáží a zábalů lze dokonce snížit nadbytečný objem tukové tkáně, tudíž lze formovat postavu do ladnějších křivek.

Masérské a terapeutické služby pro každého

lymfatická masáž, masáž proti bolestem hlavy, reflexní masáž, klasická masáž, sportovní a kondiční masáž, čokoládová masáž, estetické formování postavy.
Masáže provádím v masérském studiu v Dolní Libchavě.

Poskytuji individuální terapie pomocí osvědčených metod, jako například metoda RUŠ a Regresní terapie.

Kontaktovat mne můžete zde

Těším se na setkání s Vámi,
Mgr. Vlasta Kateřina Pavlů